Instrukcja podpisywania plików pdf

W celu podpisania pliku należy użyć programu Acrobat Reader. Można go uzyskać pod adresem: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html

Podczas procesu uzyskiwania oprogramowania radzimy nie godzić się na dodatkowe opcjonalne oferty.

Po instalacji oprogramowania uruchamiamy Acrobat Reader. Domyślnie program ten nie korzysta z magazynu certyfikatów, który jest umieszczony w systemie operacyjnym Windows. W związku z tym nie jest w stanie sprawdzić, czy dany podpis jest ważny. Zatem, aby mógł tą ważną funkcję spełniać należy zmienić opcje weryfikacji podpisów. Czynność tą należy wykonać w każdej kopii oprogramowania używanej do weryfikacji podpisu. W tym celu należy w menu na samej górze kliknąć „Edycja” a następnie preferencje. W oknie dialogowym wybieramy z Opcji „Kategorie” (po lewej stronie ekranu) „Podpisy”. Zobaczymy poniższe okno dialogowe:


Następnie klikamy na przycisk zaznaczony czerwoną strzałką. Pojawi się nowe okno dialogowe, w którym zaznaczyć trzeba dwie opcje: „Zatwierdzanie podpisów” oraz „Zatwierdzanie poświadczonych dokumentów”.

 

Możemy teraz zamknąć wszystkie okna dialogowe i przejść do procedury podpisywania. W tym celu otwieramy dokument pdf, który chcemy podpisać. Po prawej stronie w menu klikamy „Więcej narzędzi” Pojawia się poniższe okno:

Klikamy w ikoną „Certyfikaty”

W programie pojawi się dodatkowa belka „Certyfikaty”. Aby podpisać dokument należy kliknąć w ikonę „Podpisz cyfrowo”:


Pojawi się wtedy informacja:

 

Klikamy w OK a następnie zaznaczamy obszar w dokumencie, gdzie ma pojawić się podpis.

Na ekranie pojawi się monit o podpisanie. Należy sprawdzić, czy właściwy identyfikator jest wybrany i kliknąć „Kontynuuj”. Pojawi się następne okno dialogowe:


Należy zaznaczyć opcję Zablokuj dokument po podpisaniu oraz kliknąć w przycisk „Podpisz” Program uruchomi okno dialogowe służące do zapisania dokumentu na dysku.

W celu weryfikacji podpisu należy kliknąć na jego reprezentację graficzną w dokumencie. Powinno pojawić się okienko podobne do poniższego: