Sieć bezprzewodowa ZUT

Usługa sieci bezprzewodowej jest dostępna dla studentów, doktorantów i pracowników (z wyłączeniem kont jednostek i organizacji). 

W ramach systemu sieci bezprzewodowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uczestniczy w projekcie "eduroam".

Parametry sieci bezprzewodowej:

 1. SSID: ZUT
 2. WPA2 Enterprise (AES)
 3. Uwierzytelnianie metodą PEAP (MSCHAPv2), poświadczenie tożsamości za pomocą loginu i hasła USK ZUT
 4. Certyfikat serwera https://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt

Lista budynków, w których jest dostępna sieć bezprzewodowa:

 1. budynek Jednostek Międzywydziałowych (al. Piastów 48)
 2. budynek Wydziału Budownictwa i Architektury (al. Piastów)
 3. budynek Wydziału Ekonomicznego (ul Janickiego oraz ul. Żołnierska)
 4. budynek Wydziału Elektrycznego (ul. 26 kwietnia oraz ul. Sikorskiego 37)
 5. budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (al. Piastów 19) - brak "eduroam"
 6. budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (ul Słowackiego oraz Papieża Pawła VI 1)
 7. budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ul. Papieża Pawła VI 3)
 8. budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ul. Kazimierza Królewicza 4)
 9. budynek Wydziału Techniki Morskiej (al. Piastów 41)
 10. budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (al. Piastów 42)
 11. budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (ul. Pułaskiego 10) 
 12. budynek Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140)
 13. budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ul. Kazimierza Królewicza 4) 
 14. budynek Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (ul. Janickiego)

Powyższa lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Przykłady konfiguracji dostepu do sieci bezprzewodowej w popularnych systemach operacyjnych:

 1. Windows 10