PTC PRIME

 PTC PRIME 7

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu PTC PRIME .

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adresem (wymagane zalogowanie kontem USK)

https://cdn.zut.edu.pl/mathcad/prime7.iso

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny Windows 10 (64 bitowy)
 • Pamięć RAM 512 MB / 1 GB lub więcej
 • Przestrzeń dyskowa 2.1 GB (600 MB dla programu i 1.5 GB dla tymczasowych plików instalacyjnych)
 • Inne Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub nowsze, Google Chrome (wszystkie wersje), Microsoft Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox10 lub nowsza, Karta sieciowa Ethernet

Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001

 

PTC PRIME 5

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu PTC PRIME 5.

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adresem (wymagane zalogowanie kontem USK)

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny Windows 7, 8.1, 10 (64 bitowy) 
 • Pamięć RAM  512 MB / 1 GB lub więcej 
 • Przestrzeń dyskowa  2.1 GB (600 MB dla programu i 1.5 GB dla tymczasowych plików instalacyjnych)
 • Inne  Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub nowsze, Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Karta sieciowa Ethernet 


Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001


 

PTC PRIME 4.0

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu PTC PRIME 4.0.

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adres

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny Windows 7, 8.1, 10 (32 lub 64 bitowy) 
 • Procesor 700 MHz lub więcej 
 • Pamięć RAM  512 MB / 1 GB lub więcej 
 • Przestrzeń dyskowa  2.1 GB (600 MB dla programu i 1.5 GB dla tymczasowych plików instalacyjnych)
 • Inne  Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub nowsze, Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Karta sieciowa Ethernet 


Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001


 

PTC PRIME 3.1

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu PTC PRIME 3.1. 

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adres

 

Wymagania systemowe:

•  Windows 7 (32–bit lub 64–bit), lub Windows 8.1 (32–bit lub 64–bit) 
•  2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (500 MB dla PTC Mathcad, 1.5 GB tymczasowe pliki instalacyjne) 
•  Microsoft .NET Framework 4.5.1 
•  Internet Explorer 6.0 (lub wyższy) i Adobe Reader 5.0 lub wyższy

 

Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001


 

PTC PRIME 3

 

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu PTC PRIME 3. 

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adres


PTC PRIME 3 do pracy wymaga zainstalowanego środowiska .NET 4.0 FRAMEWORK. Instalator dostępny pod adresem: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851


Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001

 


 

MathCAD PRIME 2.0

 

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu Mathcad PRIME 2.0. 

Obraz ISO płyty DVD znajduje się pod adresem:


Mathcad PRIME 2.0 do pracy wymaga zainstalowanego środowiska .NET 4.0 FRAMEWORK. Instalator dostępny pod adresem: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851


Jako adres serwera licencji należy wpisać: lm.zut.edu.pl
Jako numer portu należy wpisać: 27001

 


 

MathCAD 15

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że posiada nową wersję programu Mathcad 15. 
Obraz iso płyty cd znajduje się pod adresem https://cdn.zut.edu.pl/mathcad/MathCAD15.iso

 

 

Instrukcja instalacji

 1. Po włożeniu płyty CD-ROM do napędu zostanie automatycznie uruchomiony instalator MATHCAD. Jeżeli w systemie operacyjnym Windows wyłączone jest automatyczne uruchamianie dla napędu CD, to program instalacyjny setup.exe, znajdujący się na dysku CD należy uruchomić ręcznie.

2. Pojawi się ekran instalacyjny Mathcad. Klikamy przycisk Next.

3. Akceptujemy postanowienia licencyjne i klikamy przycisk Next.

4. Wybieramy Mathcad.

5. Wskazujemy Use existing FLEXnet license server i klikamy Next.


6. Klikamy przycisk Add.

7. Wskazujemy Single license server, jako Hostname wpisujemy lm.zut.edu.pl a nr. portu 27001 i klikamy OK. 

8. Klikamy przycisk Next.

 

 

 

9. Rozpocznie się instalacja, która w zależności od szybkości komputera może potrwać do 15 minut.

 

10. Po skończonej instalacji pojawi sie okno informujące o tym fakcie, klikamy OK.

 

11. Na kolejnym oknie klikamy Exit.

12.  Potwierdzamy chęć wyjscia z instalatora. Klikamy Yes.

 

13.Skrót do programu Mathcad 15 pojawi się na pulpicie oraz w Menu Start.