Kontakt

Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie "eduroam" w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest Uczelniane Centrum Informatyki.

Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 91 449 58 26 lub adres e-mail: eduroam@zut.edu.pl