Dla kogo i gdzie?

W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie usługą "eduroam" są objęci studenci, doktoranci i pracownicy (z wyłączeniem kont jednostek i organizacji).

Zasięg sieci "eduroam" jest tożsamy z zasięgiem sieci bezprzewodowej "ZUT" z wyłączeniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.