System, który wspomaga organizację konferencji (OCS)

OCS jest systemem zarządzania konferencjami i publikacjami. Obejmuje on wszystkie aspekty zarządzania online, od tworzenia strony internetowej konferencji do zadań operacyjnych, takich jak składania, przeglądania, edycji, publikowania, archiwizacji i indeksowania dokumentów konferencyjnych.

OCS pomaga zarządzać ludźmi zaangażowanymi w organizację konferencji, w tym nadzoruje prace dyrektorów, pozwala zarządzać recenzentami oraz autorami, powiadamianiem czytelników i rejestrujących, oraz pomaga w korespondencji między nimi. 

Zainteresowani mogą się kontaktować z Panem dr inż. Arturem Antoszkiem: telefonicznie 5810 lub poprzez mail: aantoszek@zut.edu.pl