Klaster obliczeniowy

Dane serwera/klastra obliczeniowego:

 • 10  serwerów x86_64, 
 • 128 GB pamięci ram na każdy serwer w sumie 1280 GB, 
 • 20 procesorów Intel Xeon E5-2650, 
 • w sumie 160 rdzeni, 
 • sieć komputerowa 10Gbit Ethernet, 
 • systemy plików: 

  • /home - domyślne katalogi z danymi użytkowników (dostępny np przez Microsoft Network), 
  • /tempfs - 1TB na dane tymczasowe - generalna zasada, że pliki starsze niż 14 dni są usuwane, dane nie są backupowane. Jeżeli jest  potrzeba przechowywania możliwe jest ustalenie dłuższego czasu, w obecnej chwili dostępny tylko z serwerów obliczeniowych, 

 • system operacyjny kompatybilny z RedHat Enterprise Linux 7, 
 • obliczenia można prowadzić zlecając zadania obliczeniowe systemowi kolejkowania zadań zgodnego z SGE (byłe Sun Grid Engine), 
 • domyślna kolejka nazywa się all.q: 

  • a) powłoka /bin/bash 
  • b) maksymalny czas pracy zadania 72 godziny (twardy limit) 
  • c) maksymalny czas procesora zadania 96 godziny (twardy limit) 
  • d) maksymalny czas pracy zadania 48 godzin (miękki limit) 
  • e) maksymalny czas procesora zadania 72 godziny (miękki limit) 

 • dostępne środowiska obliczeń równoległych: 

  • smp - przeznaczone do obliczeń równoległych na jednej maszynie 
  • mpi - przeznaczone do obliczeń równoległych przy użyciu bibliotek OpenMPI i sieci  Ethernet 10Gbit. 

Możliwe jest skonfigurowanie środowiska (specjalna kolejka jak i środowisko równoległe) SGE dedykowanego do aplikacji użytkownika po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji aplikacji użytkownika.
Dostęp do klastra obliczeniowego możliwy jest poprzez ssh (nazwa serwera dostępowego: hpc.zut.edu.pl) oraz istnieje możliwość skonfigurowania użytkownikowi połączenia VNC (Turbovnc - https://sourceforge.net/projects/turbovnc) z prostym interfejsem okienkowym OpenMotif.

Dokumentacja do systemu kolejkowania zadań (SGE) dostępna jest na serwerze w formacie man oraz na stronie http://arc.liv.ac.uk/SGE/htmlman/manuals.html

 • Obecnie na serwerach dostępny jest matlab jak i mathematica, biblioteki openmpi 1.10, kompilatory Gnu C i Gnu Fortran, podstawowy 

pakiet języka R.

 • Możliwe jest zainstalowanie aplikacji użytkowników po dostarczeniu nośników (oraz ewentualnych licencji) oraz dokumentacji. 

Na serwerach obliczeniowych ustalone jest "okno serwisowe" w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 9-12 (jeżeli pierwszy wtorek miesiąca będzie dniem wolnym wówczas okno serwisowe przesunie się "na drugi następny dzień roboczy"). Mające na celu zainstalowania uaktualnień i przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych.

Dostęp do serwerów jest możliwy na wniosek zainteresowanych - pracownicy ZUT oraz studenci III stopnia. Należy się skontaktować w tej sprawie z UCI.