mLegitymacja

mLegitymacja to legitymacja studencka w postaci elektronicznej. Jest częścią aplikacji mObywatel. Aby z niej korzystać, potrzebujesz smartfonu z systemem Android lub iOS.

Pokazując ją na ekranie telefonu, potwierdzisz status studenta oraz skorzystasz z ulg i zwolnień.

Aby otrzymać mLegitymację należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać PESEL,
  • posiadać aktywną legitymację studencką w formie tradycyjnej,
  • korzystać z aplikacji mObywatel

mLegitymacja wydawana jest studentowi na okres jednego semestru. Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego złożenia zlecenia. W wypadku zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów mLegitymacja jest unieważniana.

Informacje o mlegitymacji:

 

Informacje o aplikacji mObywatel: www.gov.pl/web/mobywatel

Instrukcja aktywowania mlegitymacji studenckiej poprzez serwis mlegitymacja.zut.edu.pl

Aplikacja w której złożysz zlecenie wydania mlegitymacji:  mlegitymacja.zut.edu.pl

1.       W przeglądarce internetowej należy otworzyć stronę: mlegitymacja.zut.edu.pl  a następnie nacisnąć przycisk Logowanie.

 

2.       Należy podać swój login (bez @zut.edu.pl) i hasło do Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT (jak do eDziekanatu, sieci WiFi ZUT itp.).

 

 

3.       Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk Zaloguj.

 

 

4.       Po udanym zalogowaniu w celu wygenerowania mlegitymacji należy nacisnąć przycisk Zleć.

 

 5.       Po zleceniu wydania mlegitymacji można opuścić serwis. Proces generowania mlegitymacja  trwa ok. jednej godziny.

6.       Po ponownym zalogowaniu do serwisu mlegitymacja.zut.edu.pl widoczny będzie QRCode i kod weryfikujący które należy użyć w mobilnej aplikacji mObywatel. Po wczytaniu mlegitymacji do aplikacji mObywatel należy nacisnąć przycisk Potwierdź odbiór.

Proszę pamiętać iż QRCode i/lub Kod weryfikacyjny może zostać wyświetlony maksymalnie trzy razy. Jeśli w tym czasie nie zostanie potwierdzony odbiór mlegitymacji proces jej wystawienia trzeba będzie zacząć od początku.

7.       Jeśli zajdzie potrzeba unieważnienia mlegitymacji należy zalogować się do serwisu mlegitymacja.zut.edu.pl i nacisnąć przycisk Unieważnij.

8.       Proszę pamiętać iż mlegitymacja ma termin ważności analogiczny jak ELS.

Mlegitymację można odnowić po każdym przedłużeniu ważności fizycznego blankietu ELS (co semestr), po wydaniu duplikatu ELS lub po manualnym unieważnieniu mlegitymacji w serwisie mlegitymacja.zut.edu.pl.