Instrukcja uruchomienia pulpitu zdalnego Windows

Naciśnij na klawiaturze kombinację dwóch klawiszy: klawisz Windows + r

(lub naciśnij przycisk „Start” i wybierz polecenie „uruchom”)

Klawisz windows to:

Zdjecie 1 poglądowe  

 

Pojawi się okno uruchamiania programu, w którym należy wpisać nazwę mstsc:

Zdjecie 2 poglądowe

 

Zostanie uruchomione okno podłączenia pulpitu zdalnego. W oknie należy wpisać nazwę komputera, z którym chcemy się połączyć lub jego adres IP i nacisnąć przycisk połącz:

Zdjecie 3 poglądowe

 

Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika oraz hasła (jest to użytkownik i hasło na zdalnym komputerze a nie na tym, z którego się łączymy)