OriginPro

OriginPro/Origin 2023b

Najnowsza wersja programu tj. OriginPro 2023b wprowadza m.in. pływające okna projektu co umożliwia przenoszenie ich poza interfejs programu i swobodne rozmieszczanie także w obrębie samego programu, wstawianie plików w formacie SVG w wykresach, możliwość tworzenia niestandardowych legend, obsługę równań i ich edycji w formacie LaTeX i jak zawsze - kolejne nowe szablony wykresów (tym razem sześć), a także serię wąskospecjalistycznych aplikacji rozszerzających możliwości OriginPro.

Dodatkowe informacje o wersji 2023b na stronie dystrybutora.

 

OriginPro/Origin 2021b

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, iż dostępna jest nowa wersja oprogramowania firmy OriginLab, tj. Origin/Origin Pro 2021b. Tym razem program wzbogacono między innymi o funkcjonalności kluczowe w kontekście map oraz plików z rozszerzeniam *shp (shapefile data), rozbudowano środowisko języka Phyton dostępne z poziomu Origin, uproszczono import plików zawierających dane klimatyczne, dodano także nowe funkcjonalności w kontekście pracy z wykresami. Tradycyjnie już użytkownicy oprogramowania otrzymali z kolejną wersją nowe szablony wykresów, a także kolejne wąskospecjalistyczne aplikacje do zaimplementowania w środowisku programu.

Origin/Origin Pro 2021b

 • nowa funkcja - Insert Map to Graph
 • ułatwienia w obliczeniach wykonywanych w arkuszu roboczym
 • rozszerzona kolekcja przykładów kodu w języku Phyton
 • nowe mini-paski narzędzi dla wykresów 3D
 • import plików NetCDF
 • import oraz eksport plików SQLite
 • nowa funkcjonalność dla wykresów - Data Slicer
 • rozszerzone szablony wykresów - Graph Templates
 • dodane typy wykresów:

  • Network Plots
  • Grouped Marginal Plot
  • Durov Plot
  • Ribbon Chart

 • kolejne aplikacje/moduły rozszerzające funkcjonalności programu

 

Instalatory oprogramowania OriginPro2023b (dostęp po zalogowaniu kontem USK)

 

Instalatory oprogramowania OriginPro2021b (dostęp po zalogowaniu kontem USK)

 

Instalatory oprogramowania OriginPro2021 (dostęp po zalogowaniu kontem USK)

 

Instrukcja instalacji:

1.      Po uruchomieniu instalatora w pierwszym kroku akceptujemy postanowienia licencyjne.

2.      Następnie wybieramy pełną instalacje produktu.

3.      W kolejnym kroku uzupełniamy pole Serial Number - GF3S5-3089-7909400

4.      Potwierdzamy prawidłowość wprowadzonych informacji.

5.      Następnie określamy folder w którym ma być zainstalowane oprogramowanie.

6.      Instalację oprogramowania kończymy przyciskiem Finish

7.      Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania należy wskazać w którym folderze przechowywane będą pliki użytkownika

8.      W kolejnym kroku należy wprowadzić dane serwera licencji

 

Serial Number: GF3S5-3089-7909400

FLEXlm Server: lm.zut.edu.pl

TCP/IP Port: 27003

9.      Po uzupełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk Update. Prawidłowe pobranie licencji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

 

Informacje dodatkowe: