Własny wirtualny serwer WWW

Użytkownicy kont USK  mają możliwość udostępniania informacji w Internecie poprzez własny wirtualny serwer WWW. Adres serwera jest następujący: nazwa_uzytkownika.zut.edu.pl oraz www.nazwa_uzytkownika.zut.edu.pl. Na przykład: jeśli pan Adam Nowak ma konto o nazwie anowak to jego serwer wirtualny będzie dostępny pod adresem anowak.zut.edu.pl oraz www.anowak.zut.edu.pl.

Usługę tą należy aktywować wchodząc na stronę   https://www.zut.edu.pl/ZutKonto gdzie po zalogowaniu w zakładce "Strona www" należy kliknąć "włącz serwer" i wybrać rodzaj serwera:

  • "Standardowy" (pracownicy i studenci) . Strona będzie dostępna maksymalnie w ciągu 2 godzin. W katalogu domowym użytkownika zostanie stworzony (jeśli nie istnieje) katalog "public_html", w którym należy umieszczać pliki dostępne przez www. Istnieje kilka sposobów umieszczania plików na własnym serwerze. Z terenu sieci ZUT można to uczynić  przy pomocy usługi sftp, łącząc się na adres: sftp://"nazwa użytkownika"@home.zut.edu.pl lub mapując swój udział sieciowy. Spoza sieci należy powyższe metody  "zadziałają" jeśli wcześniej połączymy się z siecią ZUT za pomocą usługi VPN. Można również własne pliki przesłać na serwer korzystając z usługi sftp lub scp. Przydatnym tu może być program "WinSCP" Jako adres serwera należy wpisać: home.zut.edu.pl. Jest to metoda zalecana przez UCI gdyż jest najbardziej bezpieczna. Jeżeli tworzona strona wymaga dostępu do bazy danych, Uczelniane Centrum Informatyki zapewnia wszystkim użytkownikom USK dostęp do bazy MySQL. Własną bazę danych można założyć korzystając z serwisu:  https://www.zut.edu.pl/ZutKonto/ 
  • "CMS" (pracownicy). System ten ułatwia tworzenie własnej strony WWW, gdyż nie wymaga znajomości języka HTML i umożliwia publikowanie treści w trybie on-line bez konieczności "ręcznego" przesyłania plików na serwer. Szczególnie zachęcamy do korzystania z usługi pracowników dydaktycznych, którzy tą drogą uzyskują możliwość publikacji materiałów dydaktycznych dla studentów i ogłoszeń. 

W przypadku zakładania strony internetowej w ramach konta uczelnianego, musi ona spełniać standardy WCAG 2.1 zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zgodnie z zaleceniami Władz Uczelni wygląd stron powinien być ujednolicony z szatą graficzną stron internetowych Uczelni.