Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows 10

1) Na pasku zadań, w dolnym prawym rogi klikamy symbol sieci bezprzewodowej.

2) Na liście odnaleźnionych sieci wybieramy sieć bezprzewodową o nazwie "ZUT".

3) Przyciskamy przycisk połącz.

4) Podajemy nasz login, hasło USK ZUT i przyciskamy "OK".

5) Weryfikujemy certyfikat. Bierzący certyfikat, ważny do 19.11.2020r., posiada "odcisk palca" o wartości:
E6:8D:4A:21:FB:1C:30:63:37:D0:48:78:E2:6E:F9:A0:56:81:9B:67.
Informacja o certyfikacie posiadjącym inny "odciska palca" dowodzi fałszowania sieci ZUT - wybieramy ANULUJ.
Zaistniałą sytuację należy zgłosić do UCI - 91 449 5800

Jeśli certyfikat jest poprawny wybieramy przycisk "Połącz".

6) Połączenie z siecą bezprzewodową powinno zostać nawiązane.