Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows 10

1) Na pasku zadań, w dolnym prawym rogi klikamy symbol sieci bezprzewodowej.

2) Na liście odnaleźnionych sieci wybieramy sieć bezprzewodową o nazwie "ZUT".

3) Przyciskamy przycisk połącz.

4) Podajemy nasz login, hasło USK ZUT i przyciskamy "OK".

5) Weryfikujemy certyfikat. Bieżące certyfikaty, ważne do 09.02.2021r., posiadają "odciski palca" o wartościach:

65:4E:0A:2D:4F:46:E8:44:BD:0A:44:D6:63:9B:2F:4A:90:B5:B4:81 oraz 91:37:C1:C3:D5:F2:EE:15:33:B3:25:5F:1E:0A:11:29:EB:E0:32:BE.

Jeśli certyfikat jest poprawny wybieramy przycisk "Połącz".

6) Połączenie z siecą bezprzewodową powinno zostać nawiązane.