Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows 10

Instalacja certyfikatu ZUT

Proces instalacji certyfikatu w Windows10 przebiega identycznie jak w systemie Windows Vista

 

Konfiguracja parametrów połączenia do sieci bezprzewodowej

1 ) Przechodzimy do „Panel Sterowania” →”Centrum sieci i Udostępniania” → „Skonfiguruj nową sieć lub połączenie sieciowe” → „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”. 

 

2) Wypełniamy ustawienia sieci zgodnie z poniższym rysunkiem 

 

W przypadku połączenia do sieci "eduroam" nazwę sieci podajemy jako "eduroam". Po wpisaniu wszystkich parametrów klikamy "Dalej".

 

3) Wybieramy "Zmień ustawienia połączenia"

 

 

4) W karcie „zabezpieczenia” wybieramy „Ustawienia”: 

•    zaznaczamy „Weryfikuj certyfikat serwera”

•    w „Zaufane główne urzędy certyfikacji” wybieramy „ZUT RootCA”

•    w „Metodzie uwierzytelniania” wybieramy „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)

7) Klikamy "Konfiguruj" i odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows. Wybór potwierdzamy "OK"

 

8) W zakładce "Zabezpieczenia" (punkt 4) klikamy "Ustawienia zaawansowane". W zakładce "Ustawienia 802.1x" wybieramy opcję "Określ tryb uwierzytelniania" i wybieramy "Uwierzytelnianie użytkownika".

 

 

9) W zakładce sieci 802.11 w sekcji „Szybki roaming” zaznaczamy „Ta sieć używa wstępnego uwierzytelniania”.

Wszystkie wybory potwierdzamy przyciskiem „OK”

 

10) W prawym dolnym rogu pulpitu, na pasku zadań klikamy na symbol sieci bezprzewodowej i wybieramy z listy sieci o nazwie „ZUT” i klikamy „Połącz”. Po podaniu poprawnego loginu i hasła do USK ZUT komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.