Instrukcja instalacji oprogramowania Matlab TAH na komputerach stacjonarnych w sieci ZUT (w tym w laboratoriach komputerowych)

 1. Należy pobrać ze strony www.uci.zut.edu.pl/matlab obraz iso płyt instalacyjnych odpowiedni dla używanego sytemu operacyjnego(Windows, Linux, MacOS).
 2. Pobrane obrazy wypalić na płytach dvd lub zamontować w wirtualnym napędzie (opcja zalecana ze względu na wielkość obrazów iso).
 3. Uruchomić proces instalacji
 4. W trakcie instalacji wybrać metodę Use a File Installation Key i kliknąć przycisk Next
 5. Na kolejnym oknie należy wybrać opcję I have the File Installation Key for my license, podać klucz FIK dostępny na stronie www.uci.zut.edu.pl/matlab i kliknąć przycisk Next.
 6. W kolejnych krokach należy podać folder gdzie ma być zainstalowane oprogramowanie i jakie moduły maja być zainstalowane.
 7. Na oknie z podsumowaniem należy kliknąć na przycisk Install.
 8. Po zakończeniu procesu instalacji w oknie dialogowym Installation Complete zaznaczyć checkbox Activate MATLAB i nacisnąć przycisk Next.
 9. Zaznaczyć opcję Activate manually without the Internet i kliknąć przycisk Next.
 10. Zaznaczyć opcję Enter the full path to your license file, including the file name i podać ścieżkę do pliku licencji po czym kliknąć przycisk Next. Plik licencji jest do pobrania ze strony www.uci.zut.edu.pl/matlab.
 11. Po zakończeniu procesu aktywacji kliknąć przycisk Finish.