Corel

Uczelniane Centrum Informatyki udostępnia w ramach licencji "Corel Academic Site License" następujące oprogramowanie:

UWAGA:

Do pobrania oprogramowania upoważnieni są jedynie pracownicy Uczelni. Programy można zainstalować również na komputerze domowym pod warunkiem, że nie będą one wykorzystywane do celów komercyjnych a użytkownikiem będzie jedynie pracownik naszej Uczelni