Konfiguracja

Parametry sieci "eduroam:"

  1. SSID: eduroam
  2. WPA2 Enterprise (AES)
  3. Uwierzytelnianie metodą PEAP (MSCHAPv2), poświadczenie tożsamości za pomocą loginu i hasła USK ZUT
  4. Certyfikat serwera www.zut.edu.pl/certs/zutca.crt


Konfiguracja dostępu do "eduroam" jest bardzo podobna jak dla sieci bezprzewodowej "ZUT".

Jedyna zamiany polega na tym, iż całość konfiguracji odnosi się do sieci o nazwie "eduroam" a nie "ZUT" oraz użytkownik poświadcza swoją tożsamość przy pomocy loginu w formacie "login@zut.edu.pl".


Użytkownik z zewnętrznej instytucji, nawiązujący połączenie w sieci bezprzewodowej ZUT posiada ograniczony dostęp do zasobów USK oraz sieci Internet.