Instalacja Matlab Total Academic Headcount dla pracowników/studentów ZUT w Szczecinie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje w jak krok po kroku należy pobrać i zainstalować oprogramowanie MATLAB.

Krok I. Pobranie klucza aktywującego licencję

 1. Należy zalogować się do panelu: www.zut.edu.pl/ZutKonto
 2. Kliknąć na zakładkę „Oprogramowanie”

Krok II. Pobieranie pliku instalacyjnego

 1. Przed pobraniem pliku należy utworzyć własne konto w systemie producenta oprogramowania. Konto to musi być powiązane z adresem e-mail w domenie zut.edu.pl. (Jeśli masz już takie konto w systemie producenta – pomiń ten krok). W tym celu połącz się ze stroną:  mathworks.com/account i kliknij napis „Create Account”. Następnie w polu „Email Address” wpisz swój adres e-mail, który posiadasz w ZUT, wypełnij pozostałe pola i kliknij na przycisk „Create” .  System zweryfikuje Twój adres e-mail. Aby dokończyć tworzenie konta należy odczytać e-mail, który przyjdzie na Twoją skrzynkę pocztową w ZUT i kliknąć tam na odpowiedni link zawarty w liście wysłanym z systemu MathWorks
 2. Po stworzeniu konta zaloguj się do systemu producenta i kliknij na nazwę swojego profilu znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Associate License.
 3. Wprowadź klucz aktywacyjny, który uzyskałeś w Kroku I.
 4. Kliknij na „Download your products now” lub przejść do: mathworks.com/downloads
 5. Kliknij na  przycisku „download” dla bieżącej wersji
 6. Wybierz odpowiednia platformę systemową (Windows, Linux, MacOS) i pobierz plik instalatora.

Krok III. Instalacja i aktywacja

 1. Uruchom plik instalatora.
 2. Wybierz opcję „Log in with a MathWorks Account” i postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami.
 3. Gdy instalator poprosi należy wybrać licencję Academic – Total Headcount oznaczoną etykietą Campus dla pracowników ZUT lub etykietą Student dla studentów ZUT.
 4. W następnym kroku należy wybrać moduły (toolboxy) i je zainstalować.
 5. Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych modułów, należy zaznaczyć opcję Activate MATLAB i kliknąć przycisk Next.
 6. Gdy instalator poprosi o podanie nazwy użytkownika należy zweryfikować czy wyświetlana nazwa jest poprawna.
 7. Nastąpi kontynuacja procesu aktywacji aż do jej zakończenia co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.