Procedury zarządzania tożsamością w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

I. Zasady dotyczące kont USK pracowników Uczelni

 1. Założenie konta odbywa się automatycznie po podpisaniu umowy o pracę i umieszczeniu odpowiednich danych w systemie kadrowym
 2. Nowy pracownik otrzymuje z Działu Kadr w zabezpieczonej przed odczytem kopercie token umożliwiający samodzielną aktywację konta oraz nadanie hasła
 3. Po wygaśnięciu umowy o pracę wszelkie uprawnienia dostępu do systemów są automatycznie zabierane. Konto jest kasowane po miesiącu od momentu wygaśnięcia umowy.
 4. W przypadku gdy wygaśnięcie umowy związane jest z uzyskaniem przez pracownika uprawnień emerytalnych konto pozostawia się wraz z uprawnieniem dostępu do usługi e-mail

II. Zasady dotyczące kont USK studentów i doktorantów

 1. Założenie konta odbywa się automatycznie po przeniesieniu danych z systemu rekrutacyjnego do systemu dziekanatowego
 2. Hasło początkowe niezbędne do aktywacji konta student otrzymuje w dziekanacie
 3. Konto jest automatycznie kasowane po miesiącu od momentu utraty statusu studenta lub doktorantach

III Zasady dotyczące kont USK współpracowników Uczelni

 1. O utworzenie konta współpracownika Uczelni może wystąpić pracownik składając odpowiedni wniosek z uzasadnieniem do dyrektora UCI
 2. Konto jest tworzone na czas określony
 3. Pracownik wnioskujący o takie konto otrzymuje dane dostępowe do konta współpracownika.
 4. Pracownik wnioskujący o konto współpracownika odpowiada za wykorzystanie tego konta zgodnie z „Zasadami korzystania z infrastruktury informatycznej ZUT
 5. Zakres usług dostępnych dla konta współpracownika jest ograniczony w stosunku do kont pracowników, doktorantów i studentów

IV Zasady dotyczące kont USK funkcyjnych i organizacyjnych

 1. Konta powiązane z funkcjami, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami oraz wydarzeniami organizowanymi przez Uczelnię są tworzone przez pracowników UCI na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Zakres uprawnień dla tych kont jest ograniczony do usługi e-mail oraz WWW