Poczta elektroniczna

Adresy pocztowe przyznawane są w domenie @zut.edu.pl
Adres poczty elektronicznej studenta ma postać: login@zut.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu zmiany adresu dostępne są na stronie e-dziekanatu: https://www.zut.edu.pl/dziekanat/ 

Pracownikom Uczelni przyznawane są dwa adresy dotyczące tej samej skrzynki pocztowej, zgodne z schematem: 

Z poczty elektronicznej można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub wykorzystując dowolny program pocztowy np. Microsoft Outlook, Outlook Express, ThunderBird, Windows Mail itp.

Dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą przeglądarki internetowej realizowany jest przez stronę:

  • dla osób które zmigrowały swoja poczte do usługi Microsoft Office 365: outlook.office.com, do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT. Nazwę użytkownika należy podać w postaci: login@zut.edu.pl
  • dla osób których poczta jest obsługiwana przez serwery ZUT: poczta.zut.edu.pl


Podczas konfiguracji powyższych klientów pocztowych należy uzupełnić następujące parametry:

Dla osób które zmigrowały swoja pocztę do usługi Microsoft Office 365:

Do obsługi poczty internetowej na platformie Microsoft365 zalecany jest program poczty “Microsoft Outlook” oraz protokół Exchange.

Aby dodać konto pocztowe jako Exchange w programie Outlook:

1)      wybieramy “Plik” i wybieramy przycisk “Dodaj konto”.

2)      W kolejnym etapie podajemy swój login w formacie login@zut.edu.pl i przyciskamy “Połącz”:

3)      Postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zakończenia procesu dodawania nowego konto e-mail.


Osoby, które korzystają z innych programów pocztowych (np. Thunderbird, Windows Mail) podczas konfiguracji połączenia należy podać poniższe parametry:

  • Adres serwera poczty przychodzącej: outlook.office365.com, Port IMAP: 993, Protokół szyfrujący: SSL/TLS, Uwierzytelnianie: OAuth2
  • Adres serwera poczty wychodzącej: outlook.office365.com, Port SMTP: 587, Protokół szyfrujący: STARTTLS (należy włączyć opcję uwierzytelniania – AUTH SMTP)
  • Do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT. Nazwę użytkownika należy podać w postaci: login@zut.edu.pl

Dla osób których poczta jest obsługiwana przez serwery ZUT

  • Adres serwera poczty przychodzącej:  mail.zut.edu.pl, Port IMAP: 143, Uwierzytelnianie: Zwykłe hasło/Plain text
  • Adres serwera poczty wychodzącej: mail.zut.edu.pl,  Port SMTP: 587 (należy włączyć opcję uwierzytelniania – AUTH SMTP)
  • Do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT