O eduroam

Celem projektu "eduroam" jest zapewnienie łączności do sieci Internet każdemu użytkownikowi przebywającemu na terenie instytucji biorącej udział w przedsięwzięciu. Warunkiem koniecznym do skorzystania w usługi jest partycypacja w projekcie "eduroam" jednostki macierzystej jak i jednostki na terenie której aktualnie przebywa użytkownik.

Dzięki "eduroam" użytkownik USK ZUT, będący w zasięgu sieci eduroam innej instytucji, może uzyskać dostęp do sieci Internet przy pomocy swojego dotychczasowego loginu i hasła. W większości przypadków raz skonfigurowane urządzenie będzie mogło uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej w każdej, dowolnej instytucji objętej programem "eduroam".

Projekt "eduroam" jest inicjatywą międzynarodową. W Polsce uczestnictwo w programie mogą zgłosić jednostki będące członkami "Konsorcjum Pionier".