Zakupy Sprzętu Komputerowego

Pismo okólne nr 6 Rektora ZUT z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Procedury zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt komputerowy dla jednostek organizacyjnych ZUT

Formularze zamówienia sprzętu komputerowego do edycji II/2024

 

Protokół usterki sprzętu komputerowego

Przy realizacji zakupu sprzętu lub oprogramowania nie ujętego w wykazie w punkcie 2.1 Pisma Okólnego NR 6 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. należy postępować wg dotychczasowych zasad.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego;
  2. Opis przedmiotu zamówienia;
  3. Oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na dostawę lub usługi.

Zamieszczone poniżej druki należy wykorzystywać do sporządzania opisu przedmiotu zamówienia:

  1. Komputery (serwery, notebooki, itp.)
  2. Inny sprzęt i oprogramowanie