Instrukcja podpisywania dokumentu w formacie MS WORD

Aby podpisać dokument należy umieścić kursor w miejscu, gdzie ma znajdować się docelowo podpis oraz kliknąć w menu: Wstawianie/Wiersz podpisu

 


Pojawi się okno dialogowe z formularzem, który należy wypełnić. Trzeba zwrócić uwagę na to aby prawidłowo wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail, który musi być taki sam jak ten, który jest powiązany z podpisem

 

Jeśli w dokumencie ma się pojawić kilka podpisów to warto zaznaczyć opcję „Zezwalaj osobie podpisującej na dodawanie komentarzy….”

Należy też wszystkie podpisy uwzględnić w dokumencie i wstawić dla każdego Wiersz podpisu. Musi to być wykonane w momencie tworzenia dokumentu. Po złożeniu pierwszego podpisu nie jest możliwe dodawanie nowych wierszy podpisów, gdyż wiąże się to z modyfikacją dokumentu. A podpis zaświadcza, że dokument nie został zmieniony.

 

Podpisywanie dokumentu

Miejsce na podpis cyfrowy jest widoczne w dokumencie jak na poniższym obrazku:

 

Po kliknięciu w obszar podpisu pojawi się ostrzeżenie o konieczności zmiany formatu dokumentu. Należy się zgodzić i kliknąć w przycisk "Tak"

Po zapisaniu w nowym formacie pojawi się okno dialogowe:

 

W miejscu obok znaku X należy wpisać swoje imię i nazwisko lub wstawić zeskanowany obraz podpisu odręcznego (dla ważności podpisu nie ma znaczenia, którą opcję wybierzemy).

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk „Podpisz”

Od tego momentu dokument jest podpisany i nie można go zmieniać. Jeśli przewidziano więcej podpisów Pozostałe osoby mogą podpisać dokument pod warunkiem, że zostały wstawione wcześniej odpowiednie wiersze podpisu.

Ważność podpisu można sprawdzić w dokumencie klikając na podpis. Jeśli podpis jest prawidłowy pojawi się informacja jak poniżej: