Procedura uzyskania certyfikatu SMIME służącego do podpisywania niektórych dokumentów w ZUT

1.  Zaloguj się do panelu Zarządzanie kontem Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT używając swojego loginu i hasła do konta USK (epracownik, edziekanat).

 

2.       Po zalogowaniu przejdź do karty Narzędzia i kliknij przycisk Uzyskaj Certyfikat

3.       Potwierdź chęć uzyskania certyfikatu klikając przycisk OK

 

4.       Po prawidłowym zakończeniu tego etapu procedury wyświetli się informacja: Oczekuj listu z informacja o wystawieniu certyfikatu.

 5.       Po otrzymaniu wiadomości e-mail postępuj zgodnie z zawartą w niej instrukcją.

 

6.       Po ponownym zalogowaniu do panelu Zarządzanie kontem Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT i przejściu do karty Narzędzia postępuj zgodnie z zawartą instrukcją.

7.  Po kliknięciu na link i załadowaniu formularza należy wypełnić wymagane pola. Uwaga!!! Jeśli pola Certificate Profile i Certificate Term są nie widoczne należy stanąć kursorem w polu Secret Identifier (bez zaznaczania jego zawartości) i nacisnąć klawisz Tab na klawiaturze. Po zaznaczeniu pola przeczytania i akceptacji warunków uzyskania certyfikatu pojawi się jej treść. Jeśli je akceptujemy klikamy przycisk OK a następnie przycisk ENROLL.

 

8. Następnie należy kliknąć przycisk Download aby pobrać certyfikat i zapisać go.

 

 

9. Procedura uzyskania certyfikatu SMIME została zakończona. Aby możliwe było korzystanie z certyfikatu, należy zainstalować go w systemie operacyjnym.

W systemach Windows należy otworzyć pobrany plik klikając na niego dwukrotnie. Po uruchomieniu Kreatora importu certyfikatów należy w pierwszej kolejności wybrać lokalizację przechowywania (Bieżący użytkownik), następnie używając przycisku Dalej przejść do ekranu, w którym należy podać hasło do certyfikatu (ustawione w trakcie procedury uzyskiwania certyfikatu). Na kolejnych ekranach należy klikać przycisk Dalej pozostawiając domyślne ustawienia. Na ostatnim ekranie kliknąć przycisk Zakończ. Pomyślne zakończenie procedury importu certyfikatu zostanie potwierdzone komunikatem.