Usługi

Usługi udostępniane przez UCI dostępne są dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, którzy posiadają konto (identyfikator użytkownika i hasło) Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT.

Procedura uzyskania konta:

Studenci
Konto jest tworzone automatycznie po zakończeniu rekrutacji. Informacje o nazwie konta i haśle do systemu student otrzymuje w dziekanacie. 

Pracownicy
W celu uzyskania konta należy się zgłosić do administratora sieci lokalnej

Najważniejsze usługi: