Prawa użytkowania produktów

Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft:
W celu właściwego postępowania z  zakupioną przez Państwa licencją należy koniecznie zapoznać się z postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) dołączonej do produktu.

Wyjątki i dodatkowe postanowienia dla konkretnych produktów zakupionych w umowach grupowych dostępne są w dokumencie Postanowienia dotyczące produktów Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx


Aktualnie obowiązujący dokument Postanowienia dotyczące produktów Microsoft (wersja wrzesień 2016):
Kliknij aby pobrać plik

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.microsoft.com/poland/licencje/produkty/office.aspx