Informacje dotyczące instalacji i aktywacji produktów

Pakiety instalacyjne produktów Microsoft udostępniane są jako archiwum samorozpakowujące się bądź jako obraz płyty. Office 2007 i wcześniejsze wersje tego pakietu najczęściej udostępniane były w formie archiwum, gotowe do instalacji po rozpakowaniu  do wskazanego folderu. Office 2016 udostępniany jest w formacie ISO (obraz płyty). Instalację można przeprowadzić w dwojaki sposób:

  • W Windows w wersji 8 i 10 instalację wykonujemy bezpośrednio z obrazu płyty. 
  • We wcześniejszych wersjach należy dowolnym programem do nagrywania płyt CD nagrywamy plik ISO na płytę a następnie z nagranej płyty instalujemy pakiet na komputerze. Należy pamiętać, że nie chodzi tu skopiowanie pliku na płytę tylko o nagranie obrazu płyty.


lub

  • Instalujemy na komputerze wirtualny napęd optyczny np. Virtual CloneDrive, montujemy plik ISO do zainstalowanego napędu wirtualnego, skąd uruchamiamy instalator instalowanego pakietu.   

Przy instalacji pakietu Office 2016 instalator nie wymaga podania klucza instalacyjnego. Po zainstalowaniu pakietu Office należy wykonać jego aktywację. Opis procesu aktywacji jest dostępny tutaj: https://support.office.com/pl-pl/article/Aktywowanie-wersji-pakietu-Office-z-licencją-zbiorczą-b70a28a9-8257-40ba-921b-7bddd9a0324b?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL#