Aktualności UCI

Ważna informacja dla użytkowników oprogramowania firmy COREL 23.03.2018 12:39

W związku ze zmianą modelu licencjonowania należy odinstalować dotychczas użytkowane oprogramowanie firmy COREL, pobrać nowe obrazy instalacyjne ze strony UCI i je zainstalować.
Podawanie numerów seryjnych nie jest już konieczne.