Aktualności UCI

Uczelniane Centrum Informatyki informuje o wdrożeniu nowej usługi o nazwie "eduroam". "Eduroam" jest rozszerzeniem funkcjonalności dotychczasowego systemu sieci bezprzewodowej działającego w obrębie uczelni ZUT. 08.03.2012 10:50

Dzięki uczestnictwu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w projekcie "eduroam" jego pracownicy i studenci otrzymują możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej w obrębie innych organizacji partycypujących w przedsięwzięciu. Po przystąpienia ZUT do projektu, także osoby z zewnątrz, przebywające w obrębie sieci bezprzewodowej USK mogą korzystać z połączenia z Internetem przy pomocy swojego dotychczasowego poświadczenia dostępu do sieci. 
 
Zaletą projektu "eduroam" jest ujednolicenie konfiguracji dostępu do sieci bezprzewodowej niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywamy. W celu połączenia z siecią bezprzewodową w zewnętrznej organizacji nie ma konieczności kontaktowania się z lokalnym administratorem, gdyż wszelkie informacje wymagane do zalogowania są pobierane z jednostki macierzystej użytkownika. 
 
Jedynym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania systemu jest konieczność uczestniczenia w projekcie zarówno jednostki macierzystej, jak i tej, w obrębie której przebywa użytkownik chcący korzystać z sieci Internet w ramach programu "eduroam". Listę organizacji biorących udział w projekcie można odnaleźć na www.eduroam.org oraz www.eduroam.pl.

Zobacz więcej informacji o eduroam w ZUT.