Aktualności UCI

Strony www w domenie zut.edu.pl 26.04.2018 13:58

Koordynator ds. stron internetowych -  mgr inż. Anna Czekalska przypomina o obowiązku dostosowania stron www według standardu WCAG 2.0, który odpowiada za dostępność stron internetowych dla użytkowników, bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, status majątkowy, sprzęt i oprogramowanie.

Wymóg stosowania tego standardu wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 j.t. z dnia 2016.01.25).

Osoby zainteresowane czy posiadana przez nich strona spełnia wyżej wymienione wymogi lub szkoleniem z WCAG 2.0 - proszone są o kontakt: e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 58 03.

Jednoczenie informuję, że osoby odpowiedzialne za strony swoich jednostek, katedr, zakładów, działów, projektów, wydarzeń itp. odpowiadają za treści zamieszczane na stronach. Szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących umieszczania na stronach www danych osobowych (oraz ich bezpieczeństwa) i posiadania praw autorskich do materiałów zamieszczanych w internecie.

Każdy kto zakłada nową stronę musi mieć na uwadze spełnienie zaleceń WCAG 2.0 i graficzne zunifikowanie swojej strony do stron ZUT a już posiadający strony jeśli tych warunków nie spełniają -  do poprawienia stron.

Należy mieć na uwadze, że tworzenie stron www na szablonach  innych niż zakupiony przez ZUT stanowi dodatkowy, nieuzasadniony koszt. Nie bez znaczenia pozostaje również identyfikacja z Uczelnią i postrzeganiem ZUT jako całości organizacyjnej.