Aktualności UCI

Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki 16.07.2020 07:47

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych w dniu dzisiejszym, tj. 16.07.2020r. mogą wystąpić przejściowe problemy z dostępem do usług platformy Office 365 (np. poczta, Teams, OneDrive).