Poczta elektroniczna

Adresy pocztowe przyznawane są w domenie @zut.edu.pl
Adres poczty elektronicznej studenta ma postać: login@zut.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu zmiany adresu dostępne są na stronie e-dziekanatu: https://www.zut.edu.pl/dziekanat/ 

Pracownikom Uczelni przyznawane są dwa adresy dotyczące tej samej skrzynki pocztowej, zgodne z schematem: 

Z poczty elektronicznej można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej łącząc się z witryną http://poczta.zut.edu.pl lub wykorzystując dowolny program pocztowy np. Microsoft Outlook, Outlook Express, ThunderBird, Windows Mail itp.
Podczas konfiguracji powyższych klientów pocztowych należy uzpełnić następujące parametry:
 
Serwer poczty przychodzącej (POP3 port 110 lub IMAP port 143): mail.zut.edu.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP port 587): mail.zut.edu.pl  (należy włączyć opcję uwierzytelniania - AUTHSMTP) 
 
Ponadto ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z protokołu szyfrującego STARTTLS podczas wysyłania i odbierania poczty z serwerów uczelnianych