Poczta elektroniczna

Adresy pocztowe przyznawane są w domenie @zut.edu.pl
Adres poczty elektronicznej studenta ma postać: login@zut.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu zmiany adresu dostępne są na stronie e-dziekanatu: https://www.zut.edu.pl/dziekanat/ 

Pracownikom Uczelni przyznawane są dwa adresy dotyczące tej samej skrzynki pocztowej, zgodne z schematem: 

Z poczty elektronicznej można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub wykorzystując dowolny program pocztowy np. Microsoft Outlook, Outlook Express, ThunderBird, Windows Mail itp.

Dostep do skrzynki pocztowej za pomocą przeglądarki internetowej realizowany jest przez stronę:

 • dla osób które zmigrowały swoja poczte do usługi Microsoft Office 365: outlook.office.com, do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT. Nazwę użytkownika należy podać w postaci: login@zut.edu.pl
 • dla osób których poczta jest obsługiwana przez serwery ZUT: poczta.zut.edu.pl


Podczas konfiguracji powyższych klientów pocztowych należy uzpełnić następujące parametry:

 • dla osób które zmigrowały swoja poczte do usługi Microsoft Office 365:

  • Adres serwera poczty przychodzącej: outlook.office365.com, Port IMAP: 993, Protokół szyfrujący: SSL/TLS
  • Adres serwera poczty wychodzącej: outlook.office365.com, Port SMTP: 587, Protokół szyfrujący: STARTTLS (należy włączyć opcję uwierzytelniania - AUTHSMTP)
  • Do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT. Nazwę użytkownika należy podać w postaci: login@zut.edu.pl

 • dla osób których poczta jest obsługiwana przez serwery ZUT

  • Adres serwera poczty przychodzącej:  mail.zut.edu.pl, Port IMAP: 143
  • Adres serwera poczty wychodzącej: mail.zut.edu.pl,  Port SMTP: 587 (należy włączyć opcję uwierzytelniania - AUTHSMTP) 
  • Do zalogowania wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła USK ZUT