Szczegółowa konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird:

Szczegółowa konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird:

1) Z menu "edycja" wybieramy "Konfiguracja Kont" 

2) Klikamy przycisk "Dodaj konto" w dolnym lewym rogu.

3) Po otworzeniu się okna kreatora wybieramy opcję "Konto pocztowe" i wybieramy "Dalej" lub "Naprzód"4) Podajemy swoje imię oraz nazwisko - jako nadawca wysyłanej poczty. Jako adres podajemy adres zgodny z ustalownym schematem (tj. imie.nazwisko@zut.edu.pl). Klikamy Dalej" lub "Naprzód"5)  Wybieramy serwer poczty przychodzącej jako "Serwer POP" lub "Serwer IMAP". Wybierajac serwer typu POP odebranie korespondencji elektronicznej jest jednoznaczne z jej przeniesieniem (usunięciem z serwera) na dysk lokalny komputera na którym pracujemy. Poczta odebrana przez serwer POP nie jest już dostępna przy pomocy interfejsu www. Wybierając serwer IMAP cała nasza poczta jest trzymana na serwerze uczelnianym i jest osiągalna z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet. 

Kolejne kroki konfiguracji są niezależne od typu wybranego serwera. Poniższa instrukcja została wykonana dla serwera IMAP. Konfiguracja dla serwera POP jest dokładnie taka sama jak dla IMAP. 
Dla konfiguracji serwera POP należy określić czy chcemy trzymać pocztę w "globalnej skrzynce odbiorczej".
5a)

Dla konfiguracji IMAP nie określamy lokalizacji przechowywania poczty internetowej.
5b)


Jeśli jest to pierwsze zakładane konto w programie pocztowym to należy w punktach 5a lub 5b wpisać także "serwer poczty wychodzącej" jako "mail.zut.edu.pl".

Kolejne kroki konfiguracji są niezależne od typu wybranego serwera. Poniższa instrukcja została wykonana dla serwera IMAP. Konfiguracja dla serwera POP jest dokładnie taka sama jak dla IMAP.

6) Jako nazwę użytkownika podajemy swój unikalny login od konta uczelnianego.

7) Nazwa konta, jest wewnetrzną nazwa używana tylko na potrzeby programu domyślnego. Akceptujemy domyslną wartość i kilkany "Dalej" lub "Naprzód".

8) Program pokaże podsumwoanie wybrany wcześniej ustawień. Jesli wszystkie parametry są prawidłowe akceptujemy wybór.Konfiguracja uwierzytelniania i szyfrowania:

1) W podmenu utworzonego konta wybieramy "Konfiguracja serwera". W polu "Ustawienia zabezpieczeń" zaznaczamy "TLS".

2) Wybieramy opcję "Serwer poczty wychodzącej" i klikamy "Dodaj". Natomiast jeśli w punkcie 5 został podany także serwer poczty wychodzącej to wybieramy uprzednio dodany serwer "mail.zut.edu.pl" i klikamy "Edytuj".3) W ustawieniach opis i nazwę serwera jako "mail.zut.edu.pl". Zaznaczamy "Używaj identyfikatora uzytkownika oraz hasła". Zaznaczamy także szyfrowanie połączenia "TLS".4) Nowo dodany serwer mail.zut.edu.pl zaznaczamy "Jako domyślny". Klikamy "OK" w obywdu otwartych oknach. 

5) Program jest gotowy do obioru i wysyłania poczty z nowego konta w domenie "zut.edu.pl".

 

Konfiguracja reguł filtru niechcianych wiadomości

Niechciana poczta elektrocznia (spam) w domenie "zut.edu.pl" jest oznaczana poprzez dodanie ciągu znaków "[SPAM]" do tematu listu. W programie pocztowym "thunderbird" można skonfigurować filtry pozwalające na automatyczne przeniesienie niechcianej poczty do wskazanego.

1) Na początku tworzymy nowy folder w programie pocztowym, gdzie będzie przechowywana niechciana korespondencja. Przyciskamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym koncie (w przykładzie "zut-imap") i wybieramy "Nowy folder". Wpisujemy nazwę nowego folderu, np."SPAM".2) W menu "Narzędzia" wybieramy "filtrowanie wiadomości" 3) W polu "filtry konta" wybieramy konfigurowane konta (na rysunku "zut-imap") oraz klikamy przycisk "Nowy"
4) W oknie "reguły wiadomości" podajemy przykładową nazwę filtru. Reguły ustawiamy dokładnie tak samo jak na pokazanym powyżej rysunku. W dolnym polu otwartego okna wybieramy "Przenieś wiadomość do" oraz ustalamy miejsce docelowe dla niechcianej poczty w wcześniej utworzonym folderze.


5) Klikamy "OK". W oknie "filtry wiadomości" należy kliknąć także przycisk "filtruj".
Od tej pory, każda poczta przychodząca zawierająca w temacie wiadomości "[SPAM]" zostanie automatycznie przeniesiona do wyznaczonego wcześniej folderu.