Szczegółowa konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird:

1) Po uruchomieniu programu wybieramy w górym menu "Narzędzia" -> "Konfiguracja kont".
W menu "czynności" wybieramy "Dodaj konfiguracje konta pocztowego".2) Podajemy swoje imię, nazwisko oraz adres email w formacie imie.nazwisko@zut.edu.pl. Podajemy także hasło do konta USK ZUT.
Przyciskamy "Kontynuuj"


3) Po wykryciu ustawień serwera pocztowego, przyciskamy "Konfiguracja zaawanasowana". Poprawa konfiguracja została przedstawiona
na przykładowym zrzucie ekranu poniżej.W polach "nazwa użytkownika" wpisujemy swój login USK ZUT. Upewniamy się także, że w kolumnie "SSL" są wybrane opcje "STARTTLS".
Wybieramy "Gotowe".