Windows Vista

Konfiguracja usługi wirtualnej sieci prywatnej w systemie Microsoft Windows Vista

 
Aby skonfigurować usługę należy ze "Start menu" systemu Windows uruchomić "połącz z":Po pojawieniu się okienka połączeń sieciowych, należy wybrać "skonfiguruj połaczenie lub sieć":W tym miejscu należy wybrać opcję "Połącz z miejscem pracy" i kliknąć "dalej",W tym miejscu należy kliknąć "dalej",Należy następnie wybrać "użyj połączenia in ternetowego VPN" ,W polu "adres internetowy" należy wpisać adres serwera VPN (dla pracowników i doktorantów vpn.zut.edu.pl  a dla studentów vpn-ds.zut.edu.pl),  a w polu "nazwa miejsca docelowego" nazwę tworzonego połączenia np. "VPN ZUT" i kliknąć "dalej",W tym oknie należy wpisac żądane informacje i kliknąć "utwórz połączenie".Połączenie VPN zostało utworzone - kliknij "zamknij".
Aby uzyskać połączenie z serwerem VPN należy z menu start systemu Windows wybrać "połącz z"

Następnie z listy należy wybrać połącznie VPN (w naszym przypadku "VPN ZUT") i kliknąć "połącz".

Jeśli pojawi sie okno z pytaniem o identyfikator użytkownika i hasło, należy podać żądane informacje. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z lokalnym administratorem lub kontakt za pomocą e-mail: vpn@zut.edu.pl