Windows 2000

Konfiguracja usługi wirtualnej sieci prywatnej w systemie Microsoft Windows 2000 Professional 


Aby skonfigurować usługę należy postąpić jak poniżej: prawym klawiszem myszy kliknąć na znajdujacej sie na pulpicie ikonie "Moje miejsca sieciowe", po czym z menu wybrać pozycję "Właściwości".Po pojawieniu się okienka połączeń sieciowych, należy wybrać "Utwórz nowe połączenie".W oknie kreatora nowego połączenia należy kliknąć "Dalej".W kolejnym oknie należy wybrać opcję "Połącz z siecią prywatną za pośrednictwem Internetu" po czym należy kliknąć "Dalej",W polu "Nazwa hosta lub adres IP" należy wpisać adres: pracownicy: vpn.tuniv.szczecin.pl, studenci: vpn-ds.tuniv.szczecin.pl i kliknąć "Dalej",W kolejnym oknie należy zaznaczyć opcję "Tylko dla mnie" i kliknąć "Dalej".W kolejnym oknie należy wpisać nazwę tworzonego połączenia np. "ZUT". 
Możliwe jest zamieszczenie skrótu do połączenia na pulpicie dla wiekszej wygody użytkowania - w tym celu należy zaznaczyc odpowiednią opcję. 
Aby zakończyc tworzenie nowego połączenia należy kliknąć "Zakończ"Po zakończeniu konfiguracji na pulpicie (o ile zostało to zaznaczone) oraz w "połączeniach sieciowych" pojawiło się kolejne połączenie o nazwie "ZUT". Aby połączyć sie z USK ZUT nalezy dwukrotnie kliknąć na ikonie połączenia.

Po uruchomieniu połączenia pojawi się okienko z żądaniem podania użytkownika i hasła (należy wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło - te same, co do poczty), i kliknąć "Połącz". Po chwili komputer nawiąże połączenie z serwerem znajdującym się w UCI ZUT. Od chwili połączenia się z serwerem można korzystać w domu ze wszystkich usług, które są dostępne w USK ZUT.
UWAGA ! Nie należy w tym miejscu zaznaczać opcji: "Zapisz hasło".