VPN XP

Konfiguracja usługi wirtualnej sieci prywatnej w systemie Microsoft Windows XP

 
Aby skonfigurować usługę należy ze "Start menu" systemu Windows uruchomić "połączenia sieciowe":Po pojawieniu się okienka połączeń sieciowych, należy wybrać "utwórz nowe połączenie":Gdy uruchomi się kreator nowego połączenia należy kliknąć "dalej":W tym miejscu należy wybrać opcję "Połącz z siecią w miejscu pracy" i kliknąć "dalej",Należy następnie wybrać "połączenie wirtualnej sieci prywatnej" i kliknąć "dalej",W polu "nazwa firmy" należy wpisać nazwę tworzonego połączenia np. "ZUT" i kliknąć "dalej",W polu "nazwa hosta" wpisać adres: pracownicy: vpn.tuniv.szczecin.pl, studenci:vpn-ds.tuniv.szczecin.pl i kliknąć "dalej",Następnie należy zaznaczyć opcję "tylko dla mojego użytku" i kliknąć "dalej".Ostatnie okienko finalizuje konfigurację połączenia i umożliwia dodanie skrótu na pulpicie do szybkiego uruchamiania połączenia "VPN" - w tym miejscu należy kliknąć "zakończ".Po zakończeniu konfiguracji na pulpicie (o ile zostało to zaznaczone) oraz w "połączeniach sieciowych" pojawi się kolejne połączenie o nazwie "ZUT". Po jego uruchomieniu system zażąda podania nazwy użytkownika i hasła (należy wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło - to samo, jak do poczty elektronicznej), i kliknąć "połącz". Po chwili komputer nawiąże połączenie z serwerem znajdującym się w UCI ZUT. Po uzyskaniu połączenia z serwerem można korzystać w domu ze wszystkich usług, które są dostępne w Uczelni.
UWAGA ! Nie należy w tym miejscu zaznaczać opcji: "zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników".