Konfiguracja Sieci WiFi dla Windows Vista

 

Od dnia 5.02.2016 będzie obowiązywać nowy certyfikat: http://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt.
Zaleca się zainstalowanie dwóch certyfikatów w celu zachowania ciągłości świadczenia usługi po 4.02.2016r. 
Więcej informacji: http://www.uci.zut.edu.pl/aktualnosci/aktualnosci-uci/article/aktualizacja-certyfikatu-urzedu-certyfikacji-dla-sieci-bezprzewodowej-zut.html

Instalacja certyfikatu ZUT

 1. Na komputer, z którego będzie realizowane połączenie do sieci wifi, należy ściągnąć certyfikat ZUT z strony http://www.zut.edu.pl/certs/zutca.crt (Nowy certyfikat: http://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt)
  Zaleca się ściągniecie certyfikatu na komputer lokalny przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. 
 2. Po ściągnięciu pliku, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy „zainstaluj certyfikat”
 3. Przyciskamy „dalej”. Przy etapie wyboru „magazynu certyfikatu” zaznaczamy „umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie”.
 4. Przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wybieramy „zaufane główne urzędy certyfikacji” 
 5. Przyciskamy „dalej” oraz potwierdzamy chęć zainstalowania certyfikatu ZUT

Konfiguracja parametrów połączenia do sieci bezprzewodowej

 1. Wchodzimy do „panelu sterowania” a w nim do „połączenia sieciowe” 2. Prawym przyciskiem myszy klikamy na „połączenie sieci bezprzewodowej” i wybieramy „Połącz/rozłącz”. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych powinna pokazać się sieć „ZUT” 3. Klikamy opcję "Skonfiguruj połączenie lub sieć". W kolejnym kroku wybieramy "Ręcznie nawiąż połącznie z siecią bezprzewodową". Wypełniamy pola zgodnie z poniższym obrazkiem i klikamy "Dalej"


 4. Wybieramy " Zmień ustawienia połączenia" 
 5. Przechodzimy do zakładki "Zabezpieczenia".
 6. Wybieramy „Ustawienia”
  - zaznaczamy „weryfikuj certyfikat serwera”
  - w „zaufane główne urzędy certyfikacji” wybieramy „ZUT RootCA”
  - w „metodzie uwierzytelniania” wybieramy „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)

   

 7. Następnie przyciskamy „Konfiguruj” i odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows. 8. Przyciskamy „OK” w celu zaakceptowania wszystkich dokonanych poprzednio wyborów. 
 9. Z listy dostępnych sieci bezprzewodowych (z punktu 2) wybieramy „ZUT” oraz przyciskamy „Połącz”
 10. Po chwili pokaże się monit informujący o potrzebie wprowadzenia dodatkowych informacji w celu nawiązania połączenia z sieci bezprzewodową. 11. Wybieramy „Wprowadź/Wybierz dodatkowe informacje logowania” po czym podajemy swój uczelniany login i hasło. Przyciskamy „OK”.  Konta jednostek i organizacji nie uprawniają do dostępu do sieci bezprzewodowej.

  Uwaga - w przypadku logowania do sieci "eduroam" login jest w postaci: login@zut.edu.pl.
   
 12. Jeśli login i hasło są prawidłowe system Windows powinien pokazać informacje o pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową „ZUT”