Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows XP


Instalacja certyfikatu ZUT


 1. Na komputer, z którego będzie realizowane połączenie do sieci wifi, należy ściągnąć certyfikat ZUT z strony http://www.zut.edu.pl/certs/zutca.crt
 2. Zaleca się ściągniecie certyfikatu na komputer lokalny przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. 
 3. Po ściągnięciu pliku, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy „zainstaluj certyfikat”

 4. Przyciskamy „dalej”. Przy etapie wyboru „magazynu certyfikatu” zaznaczamy „umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie”.
 5. Przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wybieramy „zaufane główne urzędy certyfikacji” 

 6. Przyciskamy „dalej” oraz potwierdzamy chęć zainstalowania certyfikatu ZUTKonfiguracja parametrów połączenia do sieci bezprzewodowej

 1. Wchodzimy do „panelu sterowania” a w nim do „połączenia sieciowe i internetowe”

 2. W bieżącym oknie wybieramy „połączenie sieciowe”

 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę połączenia bezprzewodowego i wybieramy „Właściwości” oraz wybieramy zakładkę „sieci bezprzewodowe”.

 4. Klikamy „dodaj” i wypełniamy pola zgodnie z poniższym rysunkiem. 

W przypadku  korzystania z "eduroam" nazwę sieci (SSID) określamy jako "eduroam".


 1. Przechodzimy do zakładki „uwierzytelnienia” i zmieniamy „typ protokołu eap” na „Chroniony protokół EAP (PEAP)”

 2. Klikamy na „Właściwości” oraz: 
  - zaznaczamy „weryfikuj certyfikat serwera”
  - w „zaufane główne urzędy certyfikacji” wybieramy „ZUT RootCA”
  - w „metodzie uwierzytelniania” wybieramy „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)

 3. Następnie przyciskamy „Konfiguruj” i odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows.

 4. Przyciskamy „OK” w celu zaakceptowania wszystkich dokonanych poprzednio wyborów. 
 5. Podobnie jak w punkcie 3) klikamy lewym przyciskiem myszy na połączenia bezprzewodowe i wybieramy „Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe”. Wybieramy sieć „ZUT” i klikamy połącz.
 6. Podajemy swój uczelniany login i hasło. 

Uwaga - w przypadku logowania do sieci "eduroam" login jest w postaci: login@zut.edu.pl.

 1. Po prawidłowej weryfikacji loginu i hasła, użytkownik uzyskuje dostęp do sieci bezprzewodowej ZUT.