Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows 7

Instalacja certyfikatu ZUT

  1. Na komputer, z którego będzie realizowane połączenie do sieci wifi, należy ściągnąć certyfikat ZUT z strony http://www.zut.edu.pl/certs/zutca.crt (Nowy certyfikat: http://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt)
    Zaleca się ściągniecie certyfikatu na komputer lokalny przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. 
  2. Po ściągnięciu pliku, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy „zainstaluj certyfikat”
  3. Przyciskamy „dalej”. Przy etapie wyboru „magazynu certyfikatu” zaznaczamy „umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie”.
  4. Przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wybieramy „zaufane główne urzędy certyfikacji”   5. Przyciskamy „dalej” oraz potwierdzamy chęć zainstalowania certyfikatu ZUTKonfiguracja parametrów połączenia do sieci bezprzewodowej


1) Po włączeniu karty bezprzewodowej komputera, w dolnym prawym rogu ekranu, na pasku zadań pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego. Należy na nią kliknąć aby uzyskać listę dostępnych sieci bezprzewodowych - wśród nich powinna istnieć sieć "ZUT".
2) Klikamy na "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

3) Wybieramy "Skonfiguruj nową sieć lub połączenie sieciowe"

4) Wypełniamy ustawienia sieci zgodnie z poniższym rysunkiem:

 W przypadku połączenia do sieci "eduroam" nazwę sieci podajemy jako "eduroam". Po wpisaniu wszystkich parametrów klikamy "Dalej". 

5) Wybieramy "Zmień ustawienia połączenia"

 

6) W karcie „zabezpieczenia” wybieramy „Ustawienia”: 

  • zaznaczamy „weryfikuj certyfikat serwera”
  • w „zaufane główne urzędy certyfikacji” wybieramy „ZUT RootCA”
  • w „metodzie uwierzytelniania” wybieramy „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)
7) Klikamy "Konfiguruj" i odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows. Wybór potwierdzamy "OK"8) W zakładce "Zabezpieczenia" (punkt 6) klikamy "Ustawienia zaawansowane".
W zakładce "Ustawienia 802.1x" wybieramy opcję "Określ tryb uwierzytelniania" i wybieramy "Uwierzytelnianie użytkownika". Wybór potwierdzamy "OK"
9) Z listy dostępnych sieci z punktu 1 ponownie wybieramy sieć ZUT - klikamy prawym i wybieramy "Połącz". Po chwili pokaże się monit z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

10) Jako ostatni punkt połączenia do sieci bezprzewodowej, podajemy swój login i hasło do konta w sieci USK. Po podaniu prawidłowego loginu i hasła komputer powinien mieć dostęp do sieci bezprzewodowej ZUT.

Uwaga - w przypadku logowania do sieci "eduroam" login jest w postaci: login@zut.edu.pl.