Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej - Windows 7


Instalacja certyfikatu ZUT

Proces instalacji certyfikatu w Windows7 przebiega identycznie jak w systemie Windows Vista


Konfiguracja parametrów połączenia do sieci bezprzewodowej

1) Po włączeniu karty bezprzewodowej komputera, w dolnym prawym rogu ekranu, na pasku zadań pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego. Należy na nią kliknąć aby uzyskać listę dostępnych sieci bezprzewodowych - wśród nich powinna istnieć sieć "ZUT".
2) Klikamy na "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

3) Wybieramy "Skonfiguruj nową sieć lub połączenie sieciowe"

 

4) Wypełniamy ustawienia sieci zgodnie z poniższym rysunkiem:

 W przypadku połączenia do sieci "eduroam" nazwę sieci podajemy jako "eduroam". Po wpisaniu wszystkich parametrów klikamy "Dalej". 

5) Wybieramy "Zmień ustawienia połączenia"

 

6) W karcie „zabezpieczenia” wybieramy „Ustawienia”: 


  • zaznaczamy „weryfikuj certyfikat serwera”
  • w „zaufane główne urzędy certyfikacji” wybieramy „ZUT RootCA”
  • w „metodzie uwierzytelniania” wybieramy „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)
7) Klikamy "Konfiguruj" i odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows. Wybór potwierdzamy "OK"8) W zakładce "Zabezpieczenia" (punkt 6) klikamy "Ustawienia zaawansowane".
W zakładce "Ustawienia 802.1x" wybieramy opcję "Określ tryb uwierzytelniania" i wybieramy "Uwierzytelnianie użytkownika". Wybór potwierdzamy "OK"
9) Z listy dostępnych sieci z punktu 1 ponownie wybieramy sieć ZUT - klikamy prawym i wybieramy "Połącz". Po chwili pokaże się monit z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

10) Jako ostatni punkt połączenia do sieci bezprzewodowej, podajemy swój login i hasło do konta w sieci USK. Po podaniu prawidłowego loginu i hasła komputer powinien mieć dostęp do sieci bezprzewodowej ZUT.

Uwaga - w przypadku logowania do sieci "eduroam" login jest w postaci: login@zut.edu.pl.