Android 4.1.1

Konfiguracja urządzeń z systemem Android do współpracy z siecią bezprzewodową ZUT

Instrukcja przygotowana na przykładzie telefonu Samsung Galaxy S III (Android 4.1.1).
Opisane kroki mogą się nieznacznie różnić  w poszczególnych modelach urządzeń i wersjach systemu Android.

Instalacja certyfikatu

1. Pobieramy certyfikat (http://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt)  ze strony internetowej ZUT.  Przeglądarką internetową z telefonu wchodzimy na www.zut.edu.pl. W menu wybieramy: "Niezbędnik -> Usługi Informatyczne -> System sieci bezprzewodowej". 

2. Po wybraniu certyfikatu pojawi się ekran z pytaniem o jego nazwę. Wpisujemy dowolną wartość – w przykładzie jest „ZutCaCert”.

 

3. Domyślny zachowaniem systemu operacyjnego Android po zainstalowaniu certyfikatu jest włączenie zabezpieczenia blokady ekranu telefonu hasłem, symbolem lub pinem – jeśli nie zostało ono wcześniej zdefiniowane przez użytkownika. Zabezpieczenie należy ustawić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

4. Instalacja certyfikatu zakończona.

Konfiguracja parametrów sieci bezprzewodowej.

1. Na ekranie głównym kliknij  „Aplikacje”


2. Następnie wyszukaj aplikację „ Ustawienia” i kliknij.


3. Włącz sieć bezprzewodową (przesuwając suwak w odpowiednie położenie) po czym kliknij „Wi-Fi”.


4. Odnajdź na liście sieć „ZUT” i kliknij.


5. Uzupełnij pola w następujący sposób:

Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnianie Phase 2: MSCHAPV2
Certyfikat urzędu certyfikacji: ZutCaCert (lub inna nazwa wybrana w pkt. 2 instalacji certyfikatu)
Certyfikat użytkownika: (nieekreślony)
Tożsamość: login do Uczelnianej Sieci Komputerowej (jak do poczty)
Tożsamość anonimowa: pozostaw puste
 Hasło: wpisz hasło do konta Uczelnianej Sieci Komputerowej

 

Kliknij "Połącz".

Konfiguracja zakończona, jeśli login oraz hasło zostały wpisane poprawnie, Android powinien połączyć się z siecią ZUT.