Szczegółowa konfiguracja programu "Poczta systemu Windows" (Windows Vista)

Szczegółowa konfiguracja programu "Poczta systemu Windows" (Windows Vista):

1) Z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta".

2) W oknie "Konta internetowe" kilkamy "Dodaj"
3) W nowym oknie wybieramy typ konta "Konto e-mail" i klikamy "Dalej"
4) Podajemy swoje imię i nazwisko jako nadawcę poczty. Klikamy "Dalej"

5) Podajemy swoj adres poczty jako adres na który należy kierować odpowiedzi na naszą pocztę. Adres jest zgodny ze wspomnianym wcześniej schematem "imie.nazwisko@zut.edu.pl". Klikamy "Dalej".

6) Wybieramy typ serwera poczty wychodzącej - "IMAP" lub "POP3". "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP)" oraz "nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP)" to "mail.zut.edu.pl". Zaznaczamy pole "Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania. Kilkamy "Dalej".7) Wybieramy serwer poczty przychodzącej jako "Serwer POP" lub "Serwer IMAP". Wybierajac serwer typu POP odebranie korespondencji elektronicznej jest jednoznaczne z jej przeniesieniem (usunięciem z serwera) na dysk lokalny komputera na którym pracujemy. Poczta odebrana przez serwer POP nie jest już dostępna przy pomocy interfejsu www. Wybierając serwer IMAP cała nasza poczta jest trzymana na serwerze uczelnianym i jest osiągalna z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet.

Kolejne kroki konfiguracji są niezależne od typu wybranego serwera. Poniższa instrukcja została wykonana dla serwera IMAP. Konfiguracja dla serwera POP jest dokładnie taka sama jak dla IMAP.

W polu "Nazwa użytkownika poczty e-mail" podajemy swój unikalny uczelniany login. Poniżej wspisujemy hasło. Kilkamy "Dalej"8) W kolejnym oknie zaznaczamy opcję "Nie pobieraj teraz moich wiadomosci e-mail ani folderów". Klikamy "Zakończ".

9) W oknie "Konta internetowe". Zaznaczamy utworzone konto uczelniane i klikamy "Właściwości".10) W zakładce "Zaawansowane" wybieramy szyfrowanie ssl dla serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Klikamy "OK"11) W oknie "Konta internetowe" klikamy "Zamknij".

Program pocztowy jest gotowy do obsługi poczty w domenie "zut.edu.pl".

 

Konfiguracja reguł filtru niechcianych wiadomości


1) Z menu "Narzędzia" pozycję "Reguły Wiadomości" a w niej "Poczta..."
W polu "Wybierz warunki dla tej reguły:" wybieramy pozycję "Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy". w polu "Wybierz akcje dla tej reguły:" wybieramy "Przenieś ją do folderu".4) W polu "Opis reguł (kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować)" klikamy "znajdują się określone wyrazy".

5) W nowym oknie wpisujemy okresloną frazę jako "[SPAM]" i przyciskamy "Dodaj". Potem kilkamy "OK"6) W polu "Opis reguł (kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować)" klikamy "folderu". Klikamy na "Nowy folder" i wpisujemy nazwę folderu gdzie chcemy przenosić niechcianą pocztę. Następnie wybieramy utworzony poprzednio folder i klikamy "OK".

7) W oknie "Nowa reguła poczty" uzupełniamy ostatnie pole "Nazwa reguły". Nazwa jest dowolna, np. "spam zut". Klikamy "OK".


Od tej pory, każda poczta przychodząca zawierająca w temacie wiadomości "[SPAM]" zostanie automatycznie przeniesiona do wyznaczonego wcześniej folderu.