Szczegółowa konfiguracja programu Outlook Express 6

Szczegółowa konfiguracja programu "Outlook Express 6"1) Z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta".


2) W oknie "Konta internetowe" klikamy "Dodaj" i wybieramy opcję "Poczta".


 

4) Podajemy swoje imię i nazwisko jako nazwę wyświetlaną. Klikamy "Dalej"
5) Podajemy swój adres poczty zgodny z ustalonym schematem (tj. imie.nazwisko@zut.edu.pl). Klikamy "Dalej".
6) Wybieramy typ serwera poczty wychodzącej - "IMAP" lub "POP3".
Wybierając serwer typu POP odebranie korespondencji elektronicznej jest jednoznaczne z jej przeniesieniem (usunięciem z serwera) na dysk lokalny komputera na którym pracujemy. Poczta odebrana przez serwer POP nie jest już dostępna przy pomocy interfejsu www. Wybierając serwer IMAP cała nasza poczta jest trzymana na serwerze uczelnianym i jest osiągalna z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet. 

Kolejne kroki konfiguracji są niezależne od typu wybranego serwera. Poniższa instrukcja została wykonana dla serwera IMAP. Konfiguracja dla serwera POP jest dokładnie taka sama jak dla IMAP.
"Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP)" oraz "Serwera poczty wychodzącej (SMTP)" to "mail.zut.edu.pl". Klikamy "Dalej".
 

7) W polu "Nazwa konta" podajemy swój unikalny login od konta uczelnianego. Poniżej wpisujemy hasło. Klikamy "Dalej" i "Zakończ".


 

8) W oknie "Konta internetowe" przechodzimy do zakładki "Poczta" zaznaczamy utworzone konto uczelniane i klikamy "Właściwości".
 
9) W zakładce "Serwery" zaznaczamy pole "Serwer wymaga uwierzytelnienia" i klikamy "Ustawienia". W ustawieniach powinno być zaznaczone pole "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej". 
   

10) W zakładce "Zaawansowane" wybieramy szyfrowanie ssl dla serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Klikamy "OK", w oknie "Konta internetowe" klikamy "Zamknij"

 

Program pocztowy jest gotowy do obsługi poczty w domenie "zut.edu.pl". 

Konfiguracja reguł filtru niechcianych wiadomości

1) Z menu "Narzędzia" pozycję "Reguły Wiadomości" a w niej "Poczta..."
W polu "Wybierz warunki dla tej reguły:" wybieramy pozycję "Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy". w polu "Wybierz akcje dla tej reguły:" wybieramy "Przenieś ją do folderu".


 

4) W polu "Opis reguł (kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować)" klikamy "znajdują się określone wyrazy".

5) W nowym oknie wpisujemy określoną frazę jako "[SPAM]" i przyciskamy "Dodaj". Potem klikamy "OK"


 

6) W polu "Opis reguł (kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować)" klikamy "folderu". 


 

Klikamy na "Nowy folder" i wpisujemy nazwę folderu gdzie chcemy przenosić niechcianą pocztę (np. SPAM). Następnie wybieramy utworzony poprzednio folder i klikamy "OK".
7) W oknie "Nowa reguła poczty" uzupełniamy ostatnie pole "Nazwa reguły". Nazwa jest dowolna, np. "spam zut". Klikamy "OK".

Od tej pory, każda poczta przychodząca zawierająca w temacie wiadomości "[SPAM]" zostanie automatycznie przeniesiona do wyznaczonego wcześniej folderu.