Szczegółowa konfiguracja programu "Microsoft Outlook 2016"

1) W górym menu wybieramy pozycję "Plik" oraz "Dodaj konto"2) Podajemu nasz adres emial w formacie imie.nazwisko@zut.edu.pl oraz zaznaczamy opcję "Pozwól mi ręcznie konfigurować konto"3) Wybieramy "imap" jak typ konta.4) Weryfikujemy ustawienia konta tak jak pokazano na zrzucie ekranu. Wybieramy "Dalej".5) Podajemy hasło do konta USK ZUT.

6) W przypadku błędu logowania, w polu "Nazwa użytkownika" podajemy login USK ZUT.


7) Konfiguracja konta została zakończona.