Procedura uzyskania klucza instalacyjnego/aktywacyjnego

UWAGA- UCI nie dysponuje „ogólnouczelnianą” licencją na oprogramowanie firmy Microsoft. Jednostki organizacyjne kupują oprogramowanie dla swoich pracowników we własnym zakresie korzystając z licencji zbiorczej ZUT. UCI przekazuje klucz aktywacyjny i dostęp do nośnika instalacyjnego na podstawie numeru licencji i numeru autoryzacji, które powinien kupujący otrzymać od sprzedawcy oprogramowania. Taka procedura wynika z faktu, że UCI jest zarządcą systemu VLSC (systemu zarządzania licencjami zbiorczymi) dla ZUT w firmie Microsoft.

Licencje na oprogramowanie firmy Microsoft

W celu uzyskania pakietu instalacyjnego i klucza aktywacyjnego na oprogramowanie zakupione przez jednostki organizacyjne ZUT w ramach licencji zbiorczej Microsoft (np. pakiet MS Office) należy wypełnić poniższy formularz. Numer autoryzacji i licencji znajduje się w dokumentacji otrzymanej od dostawcy oprogramowania.     

W polu "adres e-mail" należy wpisać adres w domenie @zut.edu.pl, osoby nie posiadające takiego adresu proszone są o założenie konta u administratora lokalnej sieci komputerowej  

 

UWAGA!

Opisana procedura nie dotyczy oprogramowania na licencji  Microsoft DreamSpark (dawniej MSDN Academic Alliance).