Działania w zakresie dostępności cyfrowej

  1. Szczegółowy przegląd stron i e-dokumentów umieszczanych w domenie zut.edu.pl
  2. Bieżący monitoring umieszczanych treści i dokumentów na stronach internetowych w domenie zut.edu.pl
  3. Współpraca w zakresie dostępności cyfrowej z jednostkami ZUT
  4. Szkolenia pracowników w zakresie dostępności cyfrowej
  5. Tworzenie Deklaracji Dostępności dla stron w domenie zut.edu.pl na wniosek osób odpowiedzialnych za strony