Lista osób upoważnionych do prowadzenia strony wydziałowej

Wydział

Imię i nazwisko

WBIA

Michał Turbo, Robert Balcewicz, Michał Dziendzik

WBIHZ

Daniel Zaborski

WE

Krzysztof Kujawski, Robert Kujawski, Aurelia Kołodziej

WEK

Maciej Nosal, Wojciech Głuchowski

WI

Zbigniew Szczęch

WIMIM

Karol Chatkowski

WKSIR

Maria Sus

WNOZIR

Bartosz Bossy

WTMIT

Kazimierz Majka

WTIICH

Remigiusz Czernik

Aleksander Orecki