WCAG 2.1

Prawo i wytyczne UE

Publikacje

Ważne

W przypadku zakładania/posiadania strony internetowej, musi ona spełniać standardy WCAG 2.1 oraz zgodnie z zaleceniami Władz Uczelni wygląd stron musi być ujednolicony z szatą graficzną stron internetowych Uczelni.

DOSTĘPNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH I INFORMACJI, JEST WAŻNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, NIE TYLKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Koordynator ds. stron internetowych

mgr inż. Anna Czekalska - e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl, tel. 91 449 58 03,