Aktualności UCI

Test nowego systemu VPN 13.05.2019 10:16

Uczelniane Centrum Informatyki ZUT zaprasza do testów nowego rozwiązania VPN. Przez najbliższe 30 dni będzie możliwość użytkowania nowego rozwiązania VPN i zgłaszania ewentualnych problemów pod adresem vpn@zut.edu.pl.

Testy mają na celu wypracowanie nowego, bardziej stabilnego i niezawodnego sposobu korzystania z sieci VPN.

Poniżej instrukcja korzystania z nowego mechanizmu VPN.

 1. Ściągamy klienta Aruba VPN: 
  1. Windows (32bit i 64bit)
  2. Linux
  3. MacOS
  4. Android
  5. iOS
   Uruchamiamy instalator i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Przy pierwszym uruchomieniu podajemy:
  • Server: vpn3.zut.edu.pl
  • Login: (login usk zut)
  • Hasło: (hasło usk zut).

   Ściągnięty zostanie profil konfiguracyjny połączenia.
 3. Przyciskamy duży okrągły przycisk "Click to connect".
 4. Połączenie VPN powinno zostać nawiązane.
 5. W celu rozłączenia przyciskamy przycisk "Click to disconnect".

Aplikacja minimalizuje się do schowka w pasku zadań (po prawej stronie koło zegarka).

Przy ponownych próbach łączenia, nie powinien wyskakiwać monit o podanie loginu i hasła.