Szczegółowa konfiguracja programu "Microsoft Outlook 2003"

Szczegółowa konfiguracja programu "Microsoft Outlook 2003"


1) Z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta e-mail".

2) Po otworzeniu się okna "Konta e-mail" wybieramy opcję "Dodaj nowe konto e-mail" i klikamy "Dalej".

 

3) Wybieramy "Typ serwera" jako "POP3" lub "IMAP". Wybierając serwer typu POP odebranie korespondencji elektronicznej jest jednoznaczne z jej przeniesieniem (usunięciem z serwera) na dysk lokalny komputera na którym pracujemy. Poczta odebrana przez serwer POP nie jest już dostępna przy pomocy interfejsu www. Wybierając serwer IMAP cała nasza poczta jest trzymana na serwerze uczelnianym i jest osiągalna z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet. 

Kolejne kroki konfiguracji są niezależne od typu wybranego serwera. Poniższa instrukcja została wykonana dla serwera IMAP. Konfiguracja dla serwera POP jest dokładnie taka sama jak dla IMAP. 
Klikamy "Dalej".

3) Uzupełniamy "Informacje o użytkowniku". Podajemy swoje imię i nazwisko jako nadawcę poczty oraz swój adres e-mail zgodny z ustalonym schematem (tj. imie.nazwisko@zut.edu.pl). Wprowadzamy "Informacje o serwerze". "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP)" oraz "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" to "mail.zut.edu.pl". Uzupełniamy "Informacje o logowaniu". Jako nazwę użytkownika podajemy swój unikalny login od konta uczelnianego, poniżej wpisujemy hasło. Klikamy "Więcej ustawień".
 

4) W nowym oknie wybieramy zakładkę "Serwer Wychodzący" i zaznaczamy pola "Serwer wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelniania" oraz "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".


 

5) Przechodzimy do zakładki "Zaawansowane"
Dla serwera przychodzącego (POP3, IMAP) i dla serwera wychodzącego (SMTP) zaznaczamy pole "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" i klikamy "OK".


 

6) W oknie "Konta e-mail" klikamy "Dalej" a następnie "Zakończ".
Program pocztowy jest gotowy do obsługi poczty w domenie "zut.edu.pl".Konfiguracja reguł filtru niechcianych wiadomości

1) Z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Reguły i alerty" a w niej "Nowa reguła..."

 

2) W oknie "Kreator reguł" zaznaczamy pole "Rozpocznij tworzenie reguły z szablonu". Wybieramy szablon "Przenoszenie wiadomości zawierających określone wyrazy w temacie do folderu". W polu "Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość)" klikamy "określone słowa".


 

3) W nowym oknie wpisujemy podaną frazę jako "[SPAM]" i przyciskamy "Dodaj". Potem klikamy "OK".


 

4) W oknie "Kreator reguł", w polu "Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość)" klikamy "[wybierz folder]".

5) W nowym oknie wskazujemy "Wiadomości-śmieci" i klikamy "OK".


 

6) W oknie "Kreator reguł", klikamy "Zakończ" a następnie w oknie "Reguły i alerty” klikamy "OK".
Od tej pory, każda poczta przychodząca zawierająca w temacie wiadomości "[SPAM]" zostanie automatycznie przeniesiona do folderu "Wiadomości-śmieci".