Mathematica

Mathematica wersja 10.4.0 (ZUT, 0)  - obraz płyty dla systemów operacyjnych firmy Microsoft 
Mathematica wersja 10.4.0 (ZUT, 0)  - obraz płyty dla systemu operacyjnego Linux 
Mathematica wersja 10.4.0 (ZUT, 0)  - obraz płyty dla systemów operacyjnych firmy APPLE MAC 


Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie spyta się o sposób licencjonowania (należy wybrać opcję Network License) i nazwę serwera licencji (należy wpisać: lm.zut.edu.pl)


W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z lokalnym administratorem.